Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε το νόμιμο δικαίωμα δημόσιας προβολής για περισσότερες από 10.000 ταινίες, οικονομικά ξεκινώντας από 100 ευρώ ανά προβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Αριθμός Προβολών ανά Τίτλο

Χωρητικότητα
Χώρου

1-50 (Άτομα)
51-200 (Άτομα)
201-350 (Άτομα)
351-500 (Άτομα)
501-700 (Άτομα)

1
(Προβολή)

100 €
150 €
230 €
310 €
390 €

2
(Προβολές)

115 €
195 €
300 €
405 €
505 €

3 – 4
(Προβολές)

130 €
210 €
325 €
435 €
545 €

5 – 6
(Προβολές)

140 €
225 €
345 €
465 €
585 €

7 – 9
(Προβολές)

160 €
240 €
370 €
495 €
625 €

 10+ Προβολές Κατόπιν επικοινωνίας με εκπρόσωπο του “THEMOVIESAFE”

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν ΜΟΝΟ για την Ελλάδα.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Αφορούν μόνο σε προβολές χωρίς εισιτήριο και προβολές που δεν σχετίζονται με κανενός τύπου οικονομική δραστηριότητα (χορηγική ή εμπορική).

     Προβολή με εισιτήριο είναι εφικτή με χρέωση 35% επί της καθαρής τιμής του εισιτηρίου, με ελάχιστη χρέωση ανά περίπτωση και με βάση των παραπάνω πίνακα.

    Για εμπορικές ή χορηγικές προβολές, παρακαλώ εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε με εκπρόσωπο του “THEMOVIESAFE”, προκειμένου να λάβετε εξειδικευμένη προσφορά της υπηρεσίας μας βάσει των παραπάνω δηλωθέντων στοιχείων. *

*Feelgood Entertainment work on behalf of Filmbankmedia to provide a licence for Non-Theatrical screenings of Hollywood film.